Co je dobré vědět při vyplňování prvního daňového přiznání?

Podáváte své první daňové přiznání? Nenechte se tím růžovým papírem s titěrnými písmenky a zdánlivě nesmyslnými kolonkami odradit. Vyplnit je není nic složitého. Pokud za rok nasbíráte jen pár faktur, nemá cenu utrácet za daňového poradce. S trochou základních znalostí to zvládnete doma sami.
Propiska a kalkulačka
Daňové přiznání není tak složité, jak se může na první pohled zdát.

Infobox: Daň z příjmů fyzických osob činí 15 %. Kolik budete danit, závisí na následující rovnici: základ daně = příjmy − výdaje − slevy na poplatníka − odečitatelné položky. Výsledek vám spočítá kterákoliv on-line daňová kalkulačka.

Kam zařadit který příjem a jak jej vykázat?

Velký zmatek často vzniká už při zařazování jednotlivých příjmů do pěti daňových skupin, z nichž se základ daně vypočítává. Kam co tedy patří?

    -  Příjmy ze závislé činnosti jsou výplaty z jakéhokoli zaměstnání, tedy nejen z hlavního pracovního poměru, ale i z dohod o               pracovní činnosti a provedení práce.

    -  Příjmy ze samostatně výdělečné činnosti je nutné uvádět jak pro hlavní, tak pro vedlejší činnost.

    -  Příjmy z pronájmu nemovitostí mohou být problematické, pokud nabízíte krátkodobý pronájem (zejména Airbnb). Ty finanční           správa totiž považuje za  podnikání a tím pádem je nutné na ně mít založenou živnost.

    -  Příjmy z kapitálového majetku jsou nejen akcie a cenné papíry, nýbrž i výhry, dávky penzijního připojištění, úroky z vkladních         knížek či příjmy z finančního majetkového vyrovnání v rámci společnosti.

    - Ostatní příjmy zahrnují peníze získané prodejem soukromého majetku, ale například i z drobného, občasného prodeje domácí          úrody a řemeslných výrobků, jež zde uvádějí osoby bez živnostenského oprávnění.

TIP: Zejména onen prodej úrody ze zahrádky nemusíte uvádět, pokud nepřekročil 30 000 Kč, což je takzvaný limit pro příležitostné příjmy. 

Jak vypočítat daňově uznatelné výdaje?

Teď přijde ta složitější část, totiž daňově uznatelné výdaje. Pro každý z výše uvedených příjmů zákon stanovuje jiná pravidla. U OSVČ sem patří například:

 • Platy a pojistné vašich zaměstnanců.
 • Provozní náklady.
 • Nájemné za provozovnu.
 • Nakoupený materiál a zboží potřebné k výkonu práce.
 • Pracovní cesty.
 • Škody na majetku, způsobené živelnými pohromami nebo neznámým pachatelem.
 • Odpisy majetku.
 • Rezervy a opravné položky (dle zákona o rezervách).

V mnoha případech je ale lepší sáhnout po výdajovém paušálu. Ten se počítá jako procenta z příjmů a opět u něj záleží, na který typ příjmů jej chcete uplatnit. Výhodu zde mají řemeslníci a zemědělci – ti si uplatňují celých 80 % – u ostatních živností je to jen 60 % a autorská tvorba a svobodná povolání mají pak nárok jen na 40 %.

Kdy si nárokovat slevu a jakou?

Stát daňovým poplatníkům nabízí také celkem přehledný a jednoduchý systém slev. Ten se týká zejména finančně znevýhodněných skupin obyvatelstva:

 1. Zdravotně postižených – držitelů průkazu ZTP/P.

 2. Pracujících studentů do 26 let.

 3. Manželství, v nichž příjmy druhého z partnerů nepřesahují 68 000 Kč.

Na štědré kompenzace mají nárok také rodiče ­– přece jen vychovávají budoucí daňové poplatníky. Pro ty je určena daňová sleva na vyživované dítě, již dostanou za každé nezletilé dítě (tedy do 18 let). Tento strop se dá posunout až do 26 let, vyživujete-li studenta „soustavně se připravujícího na budoucí povolání“.

Výše slevy závisí hlavně na tom, kolik dětí máte celkem. Podmínkou je, že s vámi žijí ve společné domácnosti a vaše roční příjmy přesáhly šestinásobek minimální mzdy (což za rok 2020 dělá 87 600 Kč). Na další daňové zvýhodnění dosáhnete, posíláte-li své děti do školky (takzvané školkovné).

Většina těchto slev se vypočítává podle měsíců, za něž si je můžete uplatnit. Narodila-li se vám ratolest v srpnu, máte nárok na 5 měsíců, pokud jste v červnu ukončili studium (a bylo vám méně než 26 let), můžete si za něj zapsat měsíců šest. Slevy lze samozřejmě kombinovat.

Finanční správa slevy využívá i k motivaci podnikatelů. Třeba jednorázový odečet 5 000 Kč si může započítat ten, kdo se tento rok nově přihlásil k EET. 

TIP: Na základní slevu na poplatníka má nárok každý, kdo alespoň za část roku vykazuje jakékoliv zdanitelné příjmy. Za rok 2020 činí 24 840 Kč, ale těšte se od tohoto roku se bude zvyšovat. 

Proč se vyplatí využívat odečitatelné položky?

Daňový základ pro vyměření daně lze ještě více snížit. Využít k tomu můžete odečitatelné položky, díky nimž za každou doloženou tisícovku na daních zaplatíte o 150 korun méně. Co sem patří?

 • Charitativní dary (i odběr krve) a dary politickým stranám.
 • Členské příspěvky odborovým organizacím.
 • Penzijní spoření a životní pojištění.
 • Úroky ze stavebního spoření a hypotéky.
 • Poplatky za školení, kurzy a zkoušky z dalšího vzdělávání.

Co musíte k daňovému přiznání přiložit?

Nezapomeňte, že odečty a slevy musíte finanční správě řádně doložit. To znamená, mít připravená všechna potvrzení (o studiu, důchodu, ze školky apod.), kopie potřebných smluv, rodných listů nově narozených dětí, průkazu ZTP, výpisy vkladů na spoření, splátky úroků z hypotéky a dalších dokumentů, které s k daňovému přiznání přiložíte.

Neuplatňujete-li výdajový paušál, je pro případ daňové kontroly také nutné uchovat všechny účtenky a faktury prokazující vaše výdaje. V některých situacích si kontrola může vyžádat i 10 let staré doklady. Ve větších firmách to v praxi znamená mít na ně vyhrazené celé regály k archivaci. Máte-li jen pár účtenek, postačí vám jeden obyčejný úložný box.


Zdroj fotografií: Depositphotos.com

 

Nejnovější články